Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce – pilotaż w Podlaskiem

Od 1 lipca w województwie podlaskim, pomorskim oraz na terenie garnizonu stołecznego, uruchomiono próbny (pilotażowy) program związany z działaniem „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”. Mapę mogą współtworzyć także obywatele.

Program „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce” opiera się na trzech filarach:

  1. Gromadzone są informacje z policyjnych systemów informatycznych.
  2. Gromadzone informacje są w sposób interaktywny, z udziałem mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
  • Informacje pozyskiwane są bezpośrednio od obywateli, z wykorzystaniem platformy wymiany informacji. Filar ten stanowi najwyższy komponent „Krajowej Mapy…”.

Platforma Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce dostępna jest pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, a także jest dostępna z poziomu stron internetowych jednostek Policji w całym kraju, także Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku (www.bialystok.policja.gov.pl). W tym celu, każdy zainteresowany, po kliknięciu, będzie mógł otworzyć „Mapę…” i zamieścić w niej informację o dostrzeżonym zagrożeniu.

Zachęcamy wszystkich obywateli do współtworzenia Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w swojej najbliższej okolicy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce jest narzędziem, które pozwala rzetelnie oraz czytelnie zidentyfikować, a następnie przedstawić pojawiające się w dany miejscu czy okolicy zagrożenia, a co za tym idzie – wskazać instytucje współodpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mapy zagrożeń są istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym wspólnie przez rozmaite instytucje porządku publicznego oraz samych obywateli. Mapy służą również do tego, by w odpowiedni sposób alokować zasoby sprzętowo-kadrowe odpowiednich służb, zaś w szczególności podejmować decyzje w zakresie tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Policja/UM

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce