Białystok razem z NATO

Z okazji przypadającego w dn. 8-9 lipca 2016 r. Szczytu NATO w Polsce, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski zaprasza wszystkich zainteresowanych na „Ogólnopolskie dni NATO – Białystok razem z NATO”.

Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu militarnego we współczesnej historii – Sojuszu Północnoatlantyckiego – NATO. W tym roku w dniach 8-9 lipca w Warszawie spotkają się przywódcy wszystkich krajów wchodzących w skład NATO. Szczyt NATO w Warszawie stanie się miejscem, w którym zapadną kluczowe decyzje dotyczące polityki i przyszłych działań Sojuszu, mierzącego się ze współczesnymi wyzwaniami.
Aby godnie uczcić ten historyczny dla Polski moment, w całym kraju odbywać się będą równoległe wydarzenia z tym związane, a mianowicie: „Ogólnopolskie dni NATO – Białystok razem z NATO”.
Piknik w Białymstoku, podobnie jak sam szczyt w Warszawie, będzie odbywać się w tym samym czasie, czyli w dn. 8-9.07.2016r. w Klubie i Koszarach 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku. Organizatorzy przewidzieli dwa dni pełne rozmaitych atrakcji: wykładów, pokazów musztry paradnej, ćwiczeń grup specjalistycznych, akcji ratownictwa medycznego, działań Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, pokazów sprzętu wojskowego, oraz także lotów balonem, zasmakowania wojskowej grochówki, nie mówiąc już licznych grach i zabawach dla dzieci czy też możliwości zakupu produktów regionalnych.
„Ogólnopolskie dni NATO – Białystok razem z NATO” jest wydarzeniem o ogólnopolskim zasięgu, podkreślającym istotne znaczenie przedsięwzięcia oraz przede wszystkim samego sojuszu, z punktu widzenia obywatelka krajów zrzeszonych w NATO, jak również mieszkańca województwa podlaskiego.
Serdecznie zapraszamy!

UW/UM

Plakat NATO