Miasto i Gmina

25 lipca dzień św. Krzysztofa

Dziś Kościół Rzymskokatolicki wspomina św. Krzysztofa – męczennika, patrona mostów, miast położonych nad rzekami, przewoźników, flisaków, żeglarzy, pielgrzymów i podróżników oraz dobrej śmierci, a obecnie również patrona kierowców. Z tej racji w Choroszczy poświęcenie wszelkich środków lokomocji odbędzie się na Błoniach Jana Pawła II po Mszy Świętej o godz. 18:00.

Krzysztof jest świętym znanym głównie z legend, choć badania historyczne dowodzą, że pochodził z Azji Mniejszej i poniósł męczeńską śmierć za panowania Trajana Decjusza, ok. 250 roku.

Według świeckich podań ludowych był olbrzymem: miał cztery metry wzrostu i niezwykłą siłę, dzięki której przenosił pielgrzymów przez rzekę. Na popularnych wizerunkach przedstawiany jest z Dzieciątkiem Jezus na barkach. Wedle legend święty zapadł się w dno rzeki pod ciężarem Dziecka. Wtedy ono rzekło: „Dźwigasz cały świat, gdyż ja jestem ten, któremu służysz pomagając innym”.

Redakcja „Gazety w Choroszczy” składa wszystkim Krzysztofom w dniu ich imienin najserdeczniejsze życzenia.

red/wikipedia