Wydarzenia

Stypendia socjalne – szkolne

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2016/2017 będą dostępne do pobrania w Zespole Obsługi Szkół w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29) od dnia 1 września 2016r.

Do podstawowych warunków ubiegania się o przyznanie stypendium należą m.in.:

– zameldowanie na terenie gminy Choroszcz,

– dochód netto na osobę w rodzinie nieprzekraczający 514 zł (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku).

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski można składać na dzieci uczące się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej), gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych (technikach, liceach, szkołach zawodowych) i policealnych. Stypendium nie przysługuje na dzieci uczęszczające do zerówki (sześciolatki i młodsze).

WAŻNE! Dopuszcza się realizację faktur z miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny.

Termin składania wniosków – 15 września 2016 r.

Wnioski w wersji elektronicznej można pobrać TUTAJ (od 1 września).

UM