VI Wojewódzki Konkurs dla Rolników – Producentów Mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich” rozstrzygnięty

W 2015 roku rolnicy z województwa podlaskiego zgłosili do Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku 245 wypadków związanych z obsługą zwierząt, głównie bydła mlecznego, co stanowiło 21,1% zgłoszonych wypadków.

Celem zmniejszania skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku, wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Podlaską Izbą Rolniczą, po raz szósty zorganizowała konkurs dla rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”.

Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe.

Regulamin, pytania konkursowe wraz z arkuszem były dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl), w lipcowym wydaniu „Wiadomości Rolniczych” oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i placówkach terenowych Kasy  na terenie województwa podlaskiego.

Arkusz zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami należało przesłać lub dostarczyć do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS w terminie do 19 sierpnia 2016 roku.

W konkursie poddano ocenie 33 arkusze zgłoszeniowe rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego i podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zwycięzcami konkursu zostali:

  • I miejsce – Teresa Kulesza, zam. Kulesze Podlipne, gm. Kulesze Kościelne
  • II miejsce – Tadeusz Janczewski, zam. Dąbrowa Łazy, gm. Szepietowo
  • III miejsce – Franciszek Nieroda, zam. Burchaty, gm. Brańsk.

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 11 września 2016 r. podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy w Szepietowie.

Agnieszka Chacińska-Dąbrowska

 inspektor

OR KRUS w Białymstoku