Kruszewo z nową inwestycją drogową

Kolejny odcinek drogi gminnej powstał w Kruszewie. 22 września 2016 roku został uroczyście otwarty przez władze Choroszczy, władze Powiatu Białostockiego, radnych oraz mieszkańców, a także władze kościelne.

W honorowym przecięciu wstęgi uczestniczyli: Starosta Białostocki Antoni Pełkowski, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Marek Jędrzejewski, jego Zastępca Elżbieta Jasińska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy Beata Marlena Jeżerys, Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kościuczyk, radny Rady Miejskiej Marian Kosakowski, sołtys wsi Kruszewo Adam Radłowski, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy. Nowy odcinek drogi poświęcił proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Konowałach – ks. Bogusław Kieżel.

Sadząc po frekwencji obecnych, nowy szlak jest ważnym odcinkiem w gminie Choroszcz: łączy się bowiem z szosą kruszewską; ciągnie się aż do remizy OSP w Kruszewie. Choć ma niespełna 1,2 km długości, mieszkańcom i innym użytkownikom będzie służyć wiele lat. Jak wyraził się Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, użytkownicy często nie wiedzą, bo też nie muszą wiedzieć, czy jest to droga powiatowa, czy gminna, ważne, aby służyła całej społeczności. To jest najważniejsze, i to przyświeca naszym działaniom. Warto przy tym dodać, że zmodernizowany odcinek drogi w Kruszewie został wyremontowany we współpracy Gminy Choroszcz z Powiatem Białostockim.

Nowa droga w Kruszewie była budowana latem, w lipcu i sierpniu tego roku i kosztowała ponad 280 tys. zł.

UM