XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

30 września w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy o godz. 11.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o ASF.
 4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2016 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na zimowe utrzymanie dróg.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację przesiewowych badań słuchu, wzroku i wad postawy w ramach programu „Zdrowy rozwój – dobry start”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Rogowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kruszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Choroszczy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Choroszczy.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choroszcz.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choroszczy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Porosły.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz.
 19. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Choroszczy.
 20. Przedstawienie informacji Burmistrza Choroszczy oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej o przedłożonych do analizy oświadczeniach majątkowych..
 21. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 22. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 24. Interpelacje i wnioski radnych.
 25. Zapytania i wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad Sesji.

Tradycyjnie transmisję na żywo z obrad sesji przeprowadzi Twoja Telewizja Regionalna dostępna w telewizji kablowej TVK-net Chamerlińscy.

info. red