Z Urzędu

Szkody łowieckie – to także problem Choroszczy

W całym kraju obserwujemy protesty rolników, związane ze szkodami wyrządzanymi przez dziką zwierzynę. Proces określania szkód oraz na tej podstawie – odszkodowań, których szacowaniem zajmują się koła łowieckie, nie satysfakcjonują rolników. Narzekają oni przede wszystkim na opieszałość i nierzetelność przeprowadzania wycen. Problem nie omija również gminy Choroszcz. W związku z tym, 30 czerwca do Urzędu Miejskiego w Choroszczy przybyli miejscowi rolnicy, by spotkać się z władzami gminy i prosić o interwencję w tej sprawie u Starosty Białostockiego.

30 czerwca grupa kilkunastu rolników z gminy Choroszcz spotkała się z władzami gminy, by te pomogły w negocjacjach ze starostwem powiatowym w Białymstoku w celu zainterweniowania w zakres działalności kół łowieckich funkcjonujących w gminie, by skuteczniej realizowały przewidziane przez ustawę Prawo łowieckie (Dz.U. 1995 nr 147 poz. 713) oraz Statut Polskiego Związku Łowieckiego zadania.

Rolnicy skarżą się bowiem, iż koła łowieckie nie realizują swoich podstawowych obowiązków zwłaszcza w zakresie:

– prowadzenia gospodarki łowieckiej – art. 8 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie;

– dokarmiania zwierzyny – art. 13 ustawy Prawo łowieckie;

– obowiązku wynagradzania szkód w uprawach – art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo łowieckie;

– obowiązku przeprowadzenia szacowania szkody zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Poszkodowani rolnicy wskazują, że mają trudności już na pierwszym etapie współpracy – w momencie szacowania szkód i odszkodowań; niekiedy wręcz nie ma możliwości, by w ogóle takiego zgłoszenia dokonać. Kiedy nareszcie uda się to zrobić, odwlekany jest termin szacowania szkody, co działa niekorzystnie na prawidłowe przeprowadzenie oględzin i szacunków. Dodatkowo, wypłacana kwota bywa symboliczna i pokrywa jedynie koszty związane z tym zgłoszeniem lub niewiele więcej.

Kolejnym problemem jest celowe, według rolników, zaniżanie planowanych odstrzałów łowieckich, co zwiększa liczebność zwierzyny na danym terenie, a co się z tym wiąże – zwiększa prawdopodobieństwo powstania szkody, jak i jej rozmiaru. Spirala niekorzystnych następstw nakręca się więc samoczynnie.

Rolnicy uskarżają się także na anty-partnerskie relacje i nastawienie zarządów kół: wedle poszkodowanych, niejednokrotnie działają one z pozycji siły, narzucając własne stanowisko wbrew przepisom prawa łowieckiego.

Te okoliczności spowodowały, że gmina zadeklarowała pomoc. Umowy na dzierżawę obwodów łowieckich z kołami łowieckimi zawierał Starosta Białostocki, toteż Urząd Miejski w Choroszczy nie może ich egzekwować. Niemniej jednak, będąc reprezentantem lokalnej społeczności i wypełniając złożoną obietnicę, poniżej publikujemy formularz zgłoszenia szkody. Przed jego wypełnieniem, należy jednak sprawdzić granice obwodów łowieckich, wyznaczonych Uchwałą z dnia 24 lutego 2014 r. NR XXXVI/433/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie – treść uchwały znajduje się TUTAJ. Mapa z numerami obwodów łowieckich znajduje się na stronie Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Białymstoku (www.pzlow.bialystok.pl) – można zapoznać się z nią TUTAJ. Mapa obwodu łowieckiego nr 183, obejmującego gminę Choroszcz jest dostępna TUTAJ.

Formularz zgłoszenia szkody można pobrać TUTAJ. W formie papierowej znajduje się on też w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2, pok. nr 14), zostanie także dostarczony sołtysom wszystkich sołectw gminy Choroszcz.

W naszym wspólnym interesie leży to, aby informacja o możliwości zgłaszania szkód dotarła do jak najszerszego grona osób zainteresowanych. Władze gminy w ten sposób uzyskałyby pełen obraz problemu i mogłyby odpowiednio zareagować.

Po stronie rolników stanęła także Podlaska Izba Rolnicza, zamieszczając swój komunikat na swojej stronie:www.pirol.pl.

 

Urząd Miejski w Choroszczy