Budżet obywatelski na 2017 rok w Choroszczy – wyniki głosowania

Mieszkańcy miasta Choroszcz w konsultacjach społecznych ustalili ranking inwestycji, które mogą być realizowane na terenie miasta w 2017 roku.

Najwięcej głosów – 557 uzyskał projekt zgłoszony przez Marcina Wierciszewskiego, dotyczący III etapu modernizacji Kominowego Bajora. Koszt inwestycji opiewa na sumę 75 tys. zł. W ramach projektu planuje się zainstalowanie siłowni na świeżym powietrzu oraz uzupełnienie oświetlenia i monitoringu na niezagospodarowanym jeszcze obszarze terenu sportowo-rekreacyjnego. W ten sposób, zmodernizowane już w poprzednich latach Kominowe Bajoro, dzięki nowym sprzętom i urządzeniom, posłuży nie tylko dzieciom, ale i dorosłym, stając się przy tym miejscem bardziej bezpiecznym.

Na drugim miejscu, oddając 249 wskazań, głosujący wybrali modernizację Stadionu Miejskiego w Choroszczy. Projekt został zgłoszony przez Wojciecha Jastrzębskiego i zakłada: wymianę trybun i ławek rezerwowych dla zawodników, zakup trybuny na ok. 200 miejsc oraz trybuny skierowanej na boisko piłkarskie „Orlik”, na ok. 30 miejsc. Ponadto w ramach inwestycji planuje się ustawienie dwóch wiat wyposażonych w krzesełka dla zawodników rezerwowych, a także siedzeń na boisku „Orlik” – przeznaczonych także dla zawodników rezerwowych. Koszt inwestycji oszacowano na 75 tys. zł.

171 głosów, plasując się na trzecim miejscu, otrzymał projekt pn. Kultura i sport najlepszą inwestycją, zgłoszony przez Andrzeja Sztabelskiego, zakładający doposażenie i wyremontowanie następujących pracowni Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy: muzycznej (doposażenie w nowe pianino, 3 gitary oraz stroik do gitary i 3 pulpity do nut), plastycznej (w której konieczne jest ułożenie nowej, łatwej do czyszczenia wykładziny, zamontowanie umywalki oraz dokupienie 11 łatwych do mycia krzeseł i regałów do przechowywania materiałów plastycznych) oraz sali fitness i tańców (tu zaplanowano zakup nowej wieży o mocy 2X50W i zestawu 30 piłek gimnastycznych). W ramach inwestycji projektowano też dokupienie piłek i łyżew na boisko „Orlik”, zaś do Klubu Gier Planszowych – nowych gier. Plan zakładał również zakup mebli magazynowych oraz doposażenie auli poprzez zakup 100 krzeseł, wyposażenie auli w system rolet zaciemniających, a także zmodernizowanie oświetlenia, aby można było oświetlać scenę plenerową i aulę. Budżet projektu to 75 tys. zł.

Choć w 2016 roku projektów zaproponowanych przez mieszkańców Choroszczy do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na kolejny rok było stosunkowo niewiele, gdyby chcieć zrealizować wszystkie, należałoby wyasygnować kwotę 225 tys. zł. Tymczasem, zgodnie z uchwałą Nr XV/144/2016 Rady Miejskiej w Choroszczy, postulowana kwota przeznaczona za realizację Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku, to 150 tys. zł.

W tegorocznych konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Choroszczy wzięło udział niemal 1000 osób. Z wynikami głosowania można zapoznać się TUTAJ.

UM