Wynik kwesty na remont cmentarza

Prowadzona przez wolontariuszy choroskiej rady parafialnej i Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała 1 i 2 listopada kwesta zaowocowało zebraniem 5392 zł. Cała kwota zostanie przeznaczona podobnie jak w dziesięciu latach poprzednich na prace remontowe na cmentarzu parafialnym w Choroszczy. Dzięki ofiarności darczyńców z poprzednich dziesięciu zbiórek sfinansowano odrestaurowanie m.in. kaplicy Ducha Świętego, zabytkowych nagrobków i bramy cmentarnej oraz wykonano tablice informacyjne z zaznaczeniem najważniejszych zabytków.

WJC