Z Urzędu

Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego serdecznie zapraszają pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego do udziału w projekcie pn.: Szkoły Koordynatorów Projektów Społecznych.

Zapraszamy, aby każde środowisko (np. gminę, sołectwo, osiedle) reprezentowały dwie osoby (mogą być z tej samej organizacji). Rekrutacja trwa do 08 lipca 2015 r. do godz. 14.00 – na podstawie Formularza zgłoszenia.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne można pobrać poniżej oraz w Biurze Projektu OWOP (15-872 Białystok, ul .Ks. Abramowicza 1, www.owop.org.pl).

Osoby do kontaktu: Iwona Zaborowska, Ewa Jasińska. tel. 85 732 28 46.

Ważne dokumenty:

Formularz zgłoszenia

Ankieta rekrutacyjna

Harmonogram Szkoły Koordynatorów Projektów Społecznych

 

Serdecznie zapraszamy!