Z Urzędu

O węźle w Porosłach rozmawiano w Choroszczy

Dyrektorzy najważniejszych instytucji państwowych, wojewódzkich i miejskich, odpowiedzialni za przebieg i budowę dróg w regionie, rozmawiali w Choroszczy o budowie węzła w Porosłach. Urząd Miejski w Choroszczy był organizatorem tego wyjątkowego spotkania.

Na zaproszenie posła Damiana Raczkowskiego, w Urzędzie Miejskim w Choroszczy spotkali się: Dyrektor Białostockiego Oddziału GDKiA, Jerzy Doroszkiewicz przybyły wraz z z-cą Sławomirem Topczewskim, z-ca dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Białymstoku Bożena Zawadzka, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Józef Władysław Sulima. W naradzie uczestniczyli też przedstawiciele przedsiębiorstw ulokowanych na terenie gminy Choroszcz, tj. Marek Borowski z firmy OPMAR, Sławomir Gorustowicz z firmy BIS. Gospodarzem spotkania była Gmina Choroszcz.

Urząd Miejski w Choroszczy 1 lipca 2015 r. był gospodarzem niezwykle ważnych rozmów, dotyczących kluczowej inwestycji drogowej, planowanej na styku granic stolicy regionu z istotnymi arteriami komunikacyjnymi, prowadzącymi do granic państwa. A mianowicie rozmawiano o budowie węzła w Porosłach (skrzyżowania ulic Kleeberga – z drogą krajową Nr 8 – drogą wojewódzką Nr 676 – ul. Jana Pawła II), którego budowa ma się rozpocząć w 2016 roku. W planach trasa będzie poszerzona, powstanie tu dwupoziomowe skrzyżowanie z torami kolejowymi, w Porosłach powstanie zaś estakada.

Ten ambitny projekt nie jest, co prawda, idealny, ale zawiera kompromis i uwzględnia w podstawowym zakresie wszystkie potrzeby interesariuszy. Wedle zapewnień zarządców dróg, użytkownicy dróg tej nowej inwestycji uzyskają wygodniejszy i bardziej przestronny przejazd, przedsiębiorcy, których zakłady są ulokowane wzdłuż trasy będą mieli zapewnione właściwe oznakowanie samych lokalizacji oraz dojazdów do swoich firm. Pomyślano także o potrzebach pieszych oraz rowerzystów: wzdłuż nowego węzła komunikacyjnego zostały przewidziane trasy dla przechodniów oraz ścieżki rowerowe dla miłośników dwóch kółek. Kładka dla pieszych, zlokalizowana nad S8, na razie jeszcze pozostanie.

Przeprowadzone spotkanie w Urzędzie Miejskim w Choroszczy przebiegło w merytorycznej, konstruktywnej atmosferze. Cieszymy się, że Urząd Miejski w Choroszczy mógł być gospodarzem tak istotnych uzgodnień.