Przeglądy instalacji solarnych w gminie Choroszcz

Informujemy mieszkańców gminy Choroszcz, że w miesiącach listopad – grudzień 2016r. przeprowadzone będą przeglądy techniczne instalacji solarnych na terenie gminy. Przeglądu będzie dokonywać Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OPTIMA” Paweł Wyszyński.

W związku z tym uprzejmie prosimy właścicieli posesji o udostępnienie swoich nieruchomości i uprzątnięcie miejsc, gdzie zamontowane są elementy zestawu solarnego.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Choroszcz a Beneficjentami projektu, koszty przeglądów instalacji solarnych ponosi użytkownik instalacji. Stawki za przeprowadzenie przeglądów instalacji solarnych pozostają niezmienne i wynoszą – tak jak w ubiegłym roku: 50,00 zł netto (61,50 zł brutto).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z osobami zajmującymi się organizacją przeglądów i raportowaniem ich bieżącego stanu:

– Justyna Lewkowicz tel. 730 800 083, e-mail: j.lewkowicz@optimapolska.com.pl

– Monika Bartoszuk tel. 698 420018, e-mail: m.bartoszuk@optimapolska.com.pl.

UM