Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada obchodziliśmy w Zespole Szkół w Choroszczy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Jest to święto celebrowane corocznie na całym świecie. Zostało ono ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1995 roku na wniosek UNESCO. Inicjatywa pojawiła się w związku z pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji; przemocy, nacjonalizmu, szowinizmu oraz rasizmu na świecie. Według deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych podstawy tolerancji stanowią:
– respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
– uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
– umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
– docenianie rozmaitości kultur;
– otwarcie na cudze myśli i filozofię;
– ciekawość i nie odrzucania nieznanego;
– uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.
Zgodnie z intencjami UNESCO Międzynarodowy Dzień Tolerancji powinien uwrażliwiać opinię publiczną na wszelkie przejawy nietolerancji i ksenofobii, ukazywać skutki, które niosą one ze sobą, edukować czym są wspólne prawa i swobody oraz skłaniać do refleksji nad naszymi postawami wobec innych. Stąd uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Choroszczy już na tydzień przed świętem tolerancji rozpoczęli na godzinach wychowawczych przygotowania do jego obchodów. Zastanawiali się czym jest dla nich tolerancja, co to znaczy być tolerancyjnym, czy istnieją granice tolerancji, jakich zachowań nie można i nie należy akceptować. Każdy uczeń szkoły podstawowej otrzymał listek wykonany z kolorowego papieru, na którym mógł wpisać i uwiecznić swoje skojarzenia z hasłem „tolerancja”. Następnie listki zostały zawieszone na gałązkach przygotowanych na auli szkolnej. W ten sposób nasi uczniowie stworzyli drzewka tolerancji, symbole szacunku i akceptacji dla drugiego człowieka.
Kulminacją obchodów Dnia Tolerancji w naszej szkole była akademia, która przybliżyła społeczności szkolnej idee i założenia tego święta . Uczniowie z klas I-III gimnazjum: Aleksandra Ambrożewicz, Dominika Jacejko, Weronika i Wiktoria Mróz, Marek Kosakowski, Karolina Januszewska, Elżbieta Krysiewicz, Gabriela Krysztopik, Maria Andruszkiewicz, Karolina Jeromin i Szymon Piszczatowski przedstawili koleżankom i kolegom montaż słowno-muzyczny połączony z prezentacją multimedialną.
Program artystyczny zaprezentowany podczas akademii nosił tytuł „Pokonamy falę nienawiści i nietolerancji”. A przyświecało mu motto: „Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać”- słowa wielkiego Polaka i patrona naszego gimnazjum księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie znalazły się wiersze znanych poetów m. in. Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Edwarda Stachury poruszające problem samotności, nienawiści między ludźmi, pogardy dla drugiego człowieka, zakłamania, ironii i cynizmu w stosunkach międzyludzkich, braku tolerancji oraz niedostatku miłości.
Uczniowie występujący w apelu starali się przybliżyć rówieśnikom przyczyny nietolerancji. Zastanawiali się nad tym, co zrobić, by zbudować most tolerancji. Wymieniali cechy, z jakich zbudowane są niewidzialne mury odgradzające nas od świata; które trzeba „zburzyć” w sobie: zazdrość, kłamstwo, zarozumiałość, pycha, chciwość, chamstwo, obłuda, skąpstwo, egoizm, rasizm, agresja, sztuczność, nienawiść. Na koniec narratorzy podjęli zobowiązanie, że będziemy wszyscy próbowali pokonać falę zła, nienawiści i nietolerancji wokół nas.
Mocno i wymownie zabrzmiały mądre słowa piosenki Czesława Niemena „ Dziwny jest ten świat” w brawurowym wykonaniu Marii Andruszkiewicz. Do refleksji i zadumy społeczność szkolną skłoniły nastrojowe utwory „Wieża Babel” i „Świecie nasz” zaprezentowane przez Elżbietę Krysiewicz i Karolinę Januszewską.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji stał się w naszej szkole okazją do zastanowienia się nad naszą własną postawą wobec przedstawicieli innych religii, kultur, ras, a także tych, których poglądy i zachowanie różnią się od naszych. Pozwolił zrozumieć, że tolerancja jest wartością, której dziś potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek dotąd. To ona uczy nas szacunku dla różnorodności kulturowej, innych modeli życia i sposobów wyrażania naszego człowieczeństwa. Tolerancja nie jest tylko bierną, cichą akceptacją odmienności, lecz zasadniczym warunkiem poszanowania podstawowych praw człowieka. Mobilizuje nas do zaangażowania się w dialog, pomimo wszelkich trudności, przeszkód oraz braku zrozumienia. Tolerancja wzywa do przeciwstawienia się uprzedzeniom i obecnym powszechnie stereotypom.

Barbara Joka, Anna Kozłowska, Ewa Zalewska