Przystanek IPN o roku 1956 w Polsce

W środę 14 grudnia 2016 o 16:30 na Przystanku Historia IPN Białystok rozpocznie się spotkanie połączone z promocją książki dr Diany Maksimiuk „Rok 1956 w Polsce. Sądy, prokuratura, prawo karne”. Wydarzenie odbędzie sięw gmachu Muzeum Archidiecezjalnego przy ul. Warszawskiej 48. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki w cenie 15,00 zł.

ip/r

dmaksimiuk