Ulica Nory Ney w Białymstoku!

Z inicjatywą, aby upamiętnić tę białostoczankę, wyszłyśmy na początku roku. Od 5 marca, kiedy miał miejsce dziew/czyński dzień, rozpoczęłyśmy zbieranie podpisów białostoczan i białostoczanek pod inicjatywą obywatelską. W zbieranie podpisów włączyło się kilkanaście osób,a pomysł poparło blisko 1,5 tys. mieszkanek i mieszkańców (aby projekt był rozpatrywany przez radę miasta wymaganych jest min. 1 tys. podpisów).

Nasz obywatelski projekt był rozpatrywany na sesji rady miasta, jednak wtedy okazało się, że początkowa propozycja lokalizacji tej ulicy, w historycznej dzielnicy Bojary, nie spotkała się z przychylnością radnych. Podczas dyskusji padły argumenty, że stopy Nory Ney nie stąpały po bojarskich ulicach.

Dlatego też zmieniono lokalizację i ostatecznie Nora Ney została sąsiadką Marii Skłodowskiej-Curie.

Bardzo się cieszymy, że mimo trudności, które spotkały nas w trakcie tego projektu, udało się doprowadzić sprawę do końca i teraz możemy cieszyć się ulicą Nory Ney w Białymstoku. Odzyskałyśmy dla historii miasta ważną postać w jego historii!

Dziew/czyny , fot. Radek Puśko