Choroszczanin odznaczony medalem „Chwała niepokornym”

W piątek 9 grudnia 2016 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbył się Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W uroczystości wzięli udział m.in. Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Barbara Bojaryn-Kazberuk Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Mariola Jadwiga Szczypiń Podlaski Kurator Oświaty, Artur Kosicki doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Klubu Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w Białymstoku, przedstawiciele służb mundurowych, duchowieństwa, poczty sztandarowe, delegacje szkół oraz zaproszeni goście.

Wojewoda Podlaski wręczył prawie 80 działaczom i działaczkom stanu wojennego medale “Chwała Niepokornym”. Wśród wyróżnionych był także Jacek Kajetan Romanowski z Choroszczy, który działał w tym trudnym czasie w opozycji. Gratulujemy odznaczenia!

tekst i foto MGCKiS