Spotkanie bibliotekarzy

7 grudnia 2016 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Turośni Kościelnej odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie bibliotekarzy powiatu białostockiego ph. „Motyw folkloru w literaturze – tradycja i współczesność”. Organizatorem spotkania była Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) w koalicji z Gminnym Ośrodkiem Kultury Biblioteką Publiczną w Turośni Kościelnej oraz Starostwem Powiatu Białostockiego.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Biblioteki w dawnym dworku myśliwskim z drugiej połowy XVIII wieku. W seminarium z akcentami bożonarodzeniowymi uczestniczyli  bibliotekarze publiczni z powiatu białostockiego, przedstawiciele Książnicy Podlaskiej oraz Starostwa Powiatu Białostockiego, a także wójt gminy Grzegorz Jakuć. W programie obchodziliśmy m.in. „Jubileusz 60–lecia Biblioteki w Turośni Kościelnej”.

Cyklicznie co roku Książnica Podlaska, w tym również Biblioteka Powiatu Białostockiego wspólnie ze Starostwem Powiatu Białostockiego, dziękuje wybranym bibliotekarzom z powiatu białostockiego, za ich pracowitość  i kreatywność. W tym roku wyróżniono:

Barbarę Bajdę (Biblioteka Łapy) – za stworzenie wyjątkowego klimatu integracji zawodowej, realizację szeregu inicjatyw na rzecz środowiska łapskiego, a także za współpracę ponadlokalną,

Elżbietę Wróblewską (Biblioteka w Choroszczy) – za popularyzację czytelnictwa oraz aktywizacje społeczno-kulturalna mieszkańców gminy Choroszcz,

Iwonę Wądołowską  (Biblioteka Zawady) –  za efektywność w łączeniu powierzonych zadań oraz za zaangażowanie w liczne inicjatywy popularyzujące czytelnictwo,

Jacka Brasławskiego (Biblioteka w Wasilkowie) – za zaangażowanie w wielu działaniach o charakterze wielowymiarowym na rzecz Biblioteki w Wasilkowie.

Elżbieta Wróblewska

kierownik biblioteki