HistoriaKultura

Spotkanie z historią

W dniu 19 grudnia br. w galerii Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu odbyło się spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Zaproszonym gościem miał być ks. dr Tadeusz Kasabuła, dyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku. Z uwagi na jego wyjazd służbowy prelegentem był ks. dr Adam Szot, kustosz tej szacownej instytucji, kierujący kościelnymi archiwaliami. Uczestników tej „biesiady historycznej” powitał dyrektor MGCKiS Przemysław Waczyński, zaś postać księdza doktora przedstawił prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Józef Waczyński.

Ksiądz Adam Szot urodził się w 1967 roku w Białymstoku. W tym mieście ukończył Szkołę Podstawową nr 22, III LO, a także Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne. 31 maja 1992 roku został wyświęcony na kapłana w białostockiej katedrze. Po święceniach pracował w parafii Sidra a następnie studiował historię kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego praca doktorska  dotyczyła arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego. Po powrocie do rodzinnego Białegostoku (2001 r.) ks. dr A. Szot pracował w parafii pw. NMP Matki Kościoła a od 2005 r. jest wikariuszem w parafii św. Wojciecha. Z uwagi na swoje wykształcenie i zainteresowania jego podstawowym zajęciem jako kustosza jest prowadzenie Archiwum Archidiecezjalnego. Prowadzi również wykłady z  historii Kościoła w AWSD oraz na Studium Teologii w Białymstoku i Wilnie. Pod jego kierunkiem ukazały się prace magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W bogatym dorobku księdza dra A. Szota jest kilkadziesiąt artykułów naukowych. Jest on również współredaktorem kilkunastu tomów z serii Białostockie Studia Historyczno-Kościelne. Z okazji 550 rocznicy powstania choroszczańskiej parafii rzymskokatolickiej ukazała się Księga Jubileuszowa, której ks. dr A. Szot jest redaktorem (wspólnie z ks. dr. Tadeuszem Kasabułą) i autorem trzech zawartych w niej artykułów.

W swoim wystąpieniu charakteryzował specyfikę działalności Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego, które przechowuje cenne eksponaty i dokumenty. Siedzibą tej instytucji jest gmach w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 48, oddany do użytku 5 czerwca 2012 roku. Z informacji przekazanych przez ks. dra A. Szota wynika, że zgromadzone archiwalia są własnością danej parafii, zaś Archiwum jest miejscem ich przechowywania. Tam zostało przeniesione swego czasu również zbiory archiwum podominikańskiego z Choroszczy. Omawiana instytucja wspólnie z organami konserwatorskimi sprawuje nadzór merytoryczny nad pozostającymi w parafiach cennymi przedmiotami i kościelną dokumentacją. Wnioskuje o odpowiednie ich zabezpieczenie, przechowywanie, konserwację i monitoring obiektów sakralnych. Instytucja ta nie ma charakteru zamkniętego. Zainteresowanym osobom otwiera swoje podwoje w wyznaczonych godzinach od poniedziałku do piątku. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne odwiedzają liczni naukowcy, studenci, miłośnicy historii kościoła czy poszukiwacze korzeni genealogicznych.

Te spotkanie było również okazją do nakreślenia kierunków działalności Towarzystwa Przyjaciół Choroszcz w roku 2017, bogatym w wielu patronów. Przyjaciele i sympatycy tego stowarzyszenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przełamali się również tradycyjnym opłatkiem.

J.W. (TPCh)

Fotorelacja: Szymon Paczyński