Spotkanie opłatkowe w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym społeczność Przedszkola Samorządowego w Choroszczy spotkała się na spotkaniu opłatkowym. Było nam niezmiernie miło gościć na naszej uroczystości pana burmistrza Roberta Wardzińskiego, panią Beatę Marlenę Jeżerys, dyrektora Zespołu Obsługi Szkół pana Andrzeja Winnickiego, dyrektora M-GCKiS pana Przemysława Waczyńskiego, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego pana Jarosława Kamluckiego, panią prezes Koła Emerytów i Rencistów nr 15 Irenę Sakowicz, prezesa Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość pana Grzegorza Krysiewicza oraz przedstawicieli Rady Rodziców.

Wspólnie obejrzeliśmy występ przygotowany przez wszystkie grupy w naszym przedszkolu. Nasi goście mogli posłuchać laureatów konkursu piosenki „Kolęda Przedszkolaka”. Spotkanie upłynęło w sympatycznej, przyjacielskiej atmosferze. Pani Dyrektor naszego przedszkola Bożena Lenczewska złożyła wszystkim zebranym życzenia i następnie mieliśmy okazję wszyscy razem podzielić się opłatkiem. Spotkanie prowadziła pani Dorota Sawicka.

Małgorzata Hubbell