Zjadliwy wirus grypy ptaków – apel do hodowców drobiu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii informują o obecności wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Wirus nie jest groźny dla ludzi, ale jest wyjątkowo szkodliwy dla gospodarki oraz niebezpieczny dla gospodarstw.

Główna przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptak6w H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety, przyczyną bywa też człowiek, dlatego MRiRW oraz GLW przypominają o podstawowych zasadach postępowania.

 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, to znaczy:

– zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt dzikich;

– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których utrzymywany jest drób;

– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptak i umyć ręce wodą z mydłem;

– stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania sic po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

UM

uwaga_hpai