Staże studentów logistyki z dofinansowaniem NCBiR

Wydział Zarządzania otrzyma ponad 1,6 miliona złotych na zorganizowanie staży dla studentów logistyki. Dofinansowanie przyznano w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu “Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej” jest rozwijanie praktycznych umiejętności studentów, niezbędnych na rynku pracy i związanych bezpośrednio z tokiem studiów na kierunku logistyka. Projektem objętych zostanie 125 najlepszych studentów studiów dziennych (dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia w 2017 i 2018 roku).

Projekt przewiduje sfinansowanie 3-miesięcznych staży (w wymiarze 360 godzin) w przedsiębiorstwach zarówno krajowych, jak i zagranicznych (Litwa, Czechy, Słowacja). Dofinansowanie przeznaczone zostanie na m.in. stypendium stażowe, dojazd i zakwaterowanie uczestników oraz ubezpieczenie.

Realizacja tego projektu, zdaniem  Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. inż. Joanny Ejdys, prof. PB, pomoże rozwinąć współpracę sfery naukowej i gospodarczej. Przyczyni się też do zwiększenia liczby stażystów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Dziekan Ejdys liczy także na powiększenie grona przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem Zarządzania PB, także w ramach Rady Przedsiębiorców.

Całkowita wartość projektu “Program stażowy dla kierunku logistyka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej” wynosi ponad 1,73 mln zł. Przyznane dofinansowanie to 1 639 934,40 zł (94,60 %).

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu znajdują się na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4823,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-po-protestach-w-konkursie-nr-2sppower3-12015.html

DS/PB