Promocja książki “Dom szlachty. Historia domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku” w środę w białostockim ratuszu

Książka “Dom szlachty. Historia domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku”, jak wskazuje tytuł, została poświęcona w całości przedstawieniu bogatej i ciekawej historii zabytkowego domu przy ul. Lipowej 24, kojarzonego powszechnie jako dom “pod Kariatydami”. Do tej pory o przeszłości zabytku wiadomo było niewiele. Historyk Wiesław Wróbel, z inicjatywy Władysława Bojarczyka, prezesa firmy Mark-Bud sp. z o. o., będącej aktualnym użytkownikiem budynku, dokonał ponownej rekonstrukcji historii domu w oparciu o archiwa polskie i zagraniczne.

W efekcie powstała niewielka monografia, prezentująca szczegółowe dzieje zabytku, której wydawcą jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan. Publikacja obejmuje omówienie początków ul. Lipowej oraz genezę powstania budynku (ok. 1807 r.), osoby pierwszych właścicieli, okoliczności zorganizowania w nim siedziby marszałka szlachty (najpierw Obwodu Białostockiego, a później powiatu białostockiego), funkcjonowanie tej instytucji do 1915 r., wreszcie losy zabytku w okresie międzywojennym i powojenny oraz dzieje najnowsze. Monografia ma charakter naukowy, zaopatrzona jest w przypisy odsyłające do źródeł i uszczegóławiające treść książki, którą wzbogacono także o zestaw ilustracji ukazujących dom przy ul. Lipowej 24 na przestrzeni dwóch stuleci. Książka została pomyślana jako pierwszy tomik z serii „Monografie zabytków Białegostoku”, w ramach której planuje się wydawanie kolejnych monografii najważniejszych zabytków naszego miasta.

W spotkaniu w najbliższą środę 25 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 w ratuszu wezmą udział:

Wiesław Wróbel – Autor publikacji

Andrzej Lechowski  – dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Sebastian Wicher  – Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Wiaczesław Szwed – Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie

Publikacja wydana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan.

Mecenasem jest Władysław Bojarczyk, prezes firmy Mark-Bud Sp. z o. o.

Książkę będzie można nabyć w Muzeum w cenie 25 zł.

ip/r

Dom_Szlachty