Choroszcz uczciła 154. rocznicę wybuchu powstania styczniowego

W niedzielę 22 stycznia 2017, jak co roku od 1984, odbyły się gminne uroczystości ku czci powstańców styczniowych. Patriotyczno-religijne wydarzenie przyciągnęło licznych patriotów z całej gminy Choroszcz oraz z Białegostoku.

Choroszczańskie obchody 154. rocznicy wybuchu powstania rozpoczęła w kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika o 18:00 msza św. za ojczyznę celebrowana przez ks. Łukasza Borowskiego. W pięknej homilii nawiązał on do tego historycznego  wydarzenia, przywołując między innymi postacie bohaterskich kapłanów, wyniesionych na ołtarze: świętych – Adama Chmielowskiego (brata Alberta) i Józefa (Rafała) Kalinowskiego, błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz Romualda Traugutta.

Dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego uczestnicy wydarzenia mogli bezpłatnie przejechać autokarem na miejsce pamięci narodowej na wzgórzu Szubienica przy ul. Kruszewskiej. Nad Horodnianką kolumna uczestników zatrzymała się, by towarzyszyć ceremonii zapalenia zniczy przy Mogile Powstańczej upamiętniającej stracenie dowódcy partii powstańców Ksawerego Markowskiego oraz Kazimierza Grzybko, cieśli Łotowskiego i Jana Markowskiego. Znicze symbolizujące pamięć i szacunek złożył Robert Wardziński burmistrz Choroszczy, potomkowie powstańców oraz delegacja Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Następna część uroczystości odbyła się na wzgórzu Szubienica.

Przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” na maszt powędrowała flaga państwowa. Manifest Komitetu Centralnego (Tymczasowego Rządu Narodowego) z 22 stycznia 1863 r. odczytał Adam Mikutowicz, praprawnuk powstańca Ksawerego Markowskiego, była to bardzo wzruszająca chwila. Wydarzenia z okresu powstania styczniowego na Podlasiu przybliżył Józef  Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Apel Poległych przypominający bohaterów powstania styczniowego z Choroszcy i okolic odczytał harcmistrz Andrzej Bajkowski a harcerka zadeklamowała okolicznościowy wiersz autorstwa Wojciecha Cymbalistego zamieszczony poniżej. Słowo wygłosił ksiądz Andrzej Łukuć, który poprowadził też modlitwę Anioł Pański, w trakcie której 154 razy zabrzmiał Dzwon Wolności ze zbiorów Jana Adamskiego. Dzwon corocznie towarzyszy uroczystościom upamiętniającym wybuch powstania.

Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze z 8 Szczepu Drużyn Specjalnościowych „Szemkel” im. Cichociemnych. Harcerze zadbali też o piękny odczyt wiersza oraz wspomniane powyżej uderzenia w Dzwon Wolności. Wartę sprawowała też reprezentacja Szwadronu Kawalerii „Zaza”. Uroczystość prowadzoną przez Wojciecha Cymbalistego wzbogaciły wzbogaciły dowodzone przez Tadeusza Lewkowicza komendanta gminnego ZOSP RP poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Choroszczy, Barszczewa, Klepacz, Paniek, Rogówka i ze Złotorii oraz poczet Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Oddział w Choroszczy. Kibice Jagiellonii Białystok zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dzieci Białegostoku pełnili wartę z pochodniami czynnie prezentując patriotyczną wspólnotę.

Kwiaty i znicze pod monumentem upamiętniającym powstańców straconych i tych, którzy zryw przeżyli złożyły liczne delegacje. Choroszczański samorząd gminny reprezentowali Beata Marlena Jeżerys przewodnicząca rady miejskiej oraz Robert Wardziński burmistrz Choroszczy. Kwiaty i znicze złożyły też delegacje białostockiej rady miejskiej, gminnego koła Prawa i Sprawiedliwości, Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II, Zespołu Szkół w Choroszczy, harcerzy Białostockiej Chorągwi ZHP, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała, Klubu Abstynenta Wolność, Koła Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy, Państwa Mikutowiczów oraz Kranców – potomków powstańców, Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Tegoroczne obchody rocznicowe relacjonowały telewizje: TVP Białystok oraz Twoja Telewizja Regionalna, do udziału w uroczystościach zachęcało Polskie Radio Białystok oraz prasa: „Głos Choroszczy” i „Gazeta w Choroszczy”.

Na zakończenie na uczestników wydarzenia czekała ciepła i smaczna strawa przy ognisku utrzymującym styczniową aurę w stosownej odległości. Wspaniały bigos przygotowało Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II a gorącą herbatę Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy – inicjator uroczystości obchodzonych od 1984 pragnie serdecznie podziękować również innym współorganizatorom tych powstańczych obchodów, a w szczególności gminnym władzom samorządowym i Sekcji obsługi urzędu Miejskiego za zapewnienie autokaru, przygotowanie terenu i szerokie wsparcie logistyczne, Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej, paniom z Koła Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy na czele z dyr. Przemysławem Waczyńskim oraz dziękujemy Rafałowi Trykoszko stażyście z Narodowego Centrum Kultury za niezawodne nagłośnienie. Dziękujemy pięknie Markowi Sokołowi i Zbigniewowi Andruszkiewiczowi – oficjalnym fotografom uroczystości – zachęcamy do obejrzenia efektów ich fotoreporterskiej pracy.

Następne uroczystości patriotyczne-religijne na wzgórzu Szubienica odbędą się 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, a za rok 22 stycznia 2018 obchodzić będziemy jubileusz 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, już dziś zapraszamy do udziału i pamięci o dzielnych powstańcach. Gloria Victis! Chwała Zwyciężonym!

tekst: Józef Waczyński, Wojciech Cymbalisty

fot.: Zbigniew Andruszkiewicz, Marek Sokół

 

 

Wojciech Cymbalisty

Powstanie styczniowe

 

Sosny szumiały, partia szła do lasu,

ledwie rok nowy a wojna wciąż stara,

uzbrojenie liche, zbyt mało czasu,

by wyrwać Polskę z rąk okrutnych cara.

 

Smutna Warszawa w Cytadeli pętach,

czarne ulice żałobą za krajem

wolnym, bezpiecznym, co we własnych rękach

dzierży różaniec przodków obyczajem.

 

Partia rozbita, cieszą się żołdacy.

Patriotom lochy, Sybir i sznur gruby,

znak klęski – szubienica na rozstaju.

 

Znak zwycięstwa ten straszny, o Polacy!

powstańców los, ich wysiłek i trudy

– fundament mocny dla wolności kraju.