Spotkanie ws. naboru KSOW

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaprasza na spotkanie, którego celem jest przybliżenie zmienionych zasad funkcjonowania KSOW w nowej perspektywie finansowej – na zasadzie dotacji/refundacji kosztów. Zachęcamy do zainteresowania się tą inicjatywą ze względu na fakt, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze w styczniu planuje ogłosić nabór operacji do zrealizowania w roku 2017, niedługo zaś potem będzie ogłoszony nabór na rok kolejny.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia br. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. Początek o godz. 10.00, planowane zakończenie ok. godz. 14.00.

Przewidujemy następujące punkty programu:

– wprowadzenie i aktualności: czym jest i na czym polega tryb refundacyjny;

– harmonogram naborów, terminy związane z realizacją;

– formularz wniosku o wybór operacji;

– sposób wybierania operacji, kryteria i sposób oceny wniosków;

– omówienie zasady konkurencyjności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

– omówienie umowy na realizację operacji zawieranej z partnerem KSOW;

– rozliczenie operacji i procedura zwrotu środków.

Informujemy, że warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest nadesłanie na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl formularza zgłoszeniowego w terminie do 25 stycznia 2017 r.

Ponadto informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi ostatnie prace związane z przygotowaniem dokumentów związanych z naborem (wzór wniosku o dofinansowanie i o płatność, regulamin naboru). Jeśli to będzie możliwe, zostaną one opublikowane w formie aktualizacji zaproszenia na stronie: www.podlaskie.ksow.pl, dlatego zachęcamy do jej bieżącego śledzenia.

Więcej informacji: 85 66 54 212 lub 207.