Pomoc żywnościowa w gminie Choroszcz – kolejne transze

Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż pomoc żywnościowa świadczona mieszkańcom gminy Choroszcz w ramach Programu FEAD 2014-2020 Podprogram 2016 będzie kontynuowana. W lutym nastąpi przerwa.

Przerwa w udzielaniu pomocy w lutym br. jest spowodowana przestojami w dostawach produktów, w związku z czym w miesiącu lutym br. pomoc żywnościowa nie będzie udzielana.

Jednak, już na wiosnę oraz tuż przed świętami Wielkanocnymi, a mianowicie 14-15 marca br. oraz 11-12 kwietnia br. wydawanie żywności potrzebującym w ramach Programu FEAD 2012-2020 będzie kontynuowana.

Przypominamy, iż Gmina Chroszcz, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Stowarzyszaniem Forum Inicjatyw Gminnych ponownie w 2017 roku przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogramu 2016.

Jest to pomoc świadczona w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który był już realizowany w gminie Choroszcz w 2016 r. Obecna realizacja dostaw artykułów spożywczych odbywa się będzie w okresie: sierpień 2016 r. – kwiecień 2017 r.

UM, fot. http://www.foter.com/