Ulice Sienkiewicza i Branickiego będą przebudowane!

Nierówne, z zapadniętymi studzienkami oraz wielokrotnie remontowane główne ulice w Choroszczy nareszcie zostaną przebudowane. 11 stycznia br. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, w imieniu Gminy Choroszcz, podpisał umowę z firmą STRABAG na poprawę funkcjonowania transportu miejskiego w mieście Choroszcz.

Podczas spotkania firmę STRABAG reprezentował Artur Krasowski – Dyrektor białostockiego oddziału przedsiębiorstwa, zaś gminę Choroszcz, oprócz Burmistrza Wardzińskiego, także Prezes ZECWiK w Choroszczy Mariusz Wróbel. Choroski ZECWiK bowiem – jako podmiot współuczestniczący – wraz z Gminą Choroszcz partycypuje w kosztach przebudowy miejskich ulic.

Umowa przebudowy ulic H. Sienkiewicza i J.K. Branickiego w Choroszczy dotyczy szeregu gruntownych prac inwestycyjnych związanych z generalną przebudową tras wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej. Zakres prac obejmuje również budowę nowych sieci: wodociągowej oraz kanalizacyjnej przebiegających w tychże ulicach.

Modernizacja dróg to doskonała wiadomość dla mieszkańców Choroszczy, ponieważ jest szansa, że do końca 2017 roku główne trakty miasta, prowadzące do Choroszczy oraz przebiegające przez jej centrum zostaną przekształcone, co nie tylko poprawi komfort użytkowania dróg, ale także wpłynie na zmianę oblicza miasta. Całość inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł i jest realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, na mocy „Projektu partnerskiego: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Staraniem Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego wspomniane choroskie ulice otrzymają dofinansowanie na poziomie ok. 80% wsparcia ze środków zewnętrznych (pozostałą kwotę wyłoży – w części – gmina Choroszcz oraz – na mocy zawartych porozumień – Starostwo Powiatowe w Białymstoku, jako właściciel dróg). Modernizacja ulic H. Sienkiewicza i J.K. Branickiego to dopiero początek czekających nas przemian w Choroszczy – już niebawem inne drogi w gminie będą realizowane również z tych środków.

Choć przebudowa głównych arterii Choroszczy to dobra wiadomość, należy się także spodziewać utrudnień z tym związanych: ulice na czas remontu zostaną zamknięte, co prawda, dojazdy do nieruchomości zostaną właścicielom posesji umożliwione, niemniej jednak mogą występować trudności w tym zakresie; zgodnie z umową jednak, właściciele posesji będą powiadamiani o tym fakcie na 48 godzin przed planowanymi włączeniami. Należy też liczyć się z tym, że wyłączana będzie sieć wodna i kanalizacyjna. Z pewnością, po sukcesywnym uruchamianiu odcinków nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej jakość wody w choroskich kranach także może być niezadowalająca, co będzie wiązało się ze startowaniem nowego systemu. Z szeregiem tego typu utrudnień mieszkańcy Choroszczy, niestety, muszą się liczyć. Dlatego już dziś serdecznie prosimy wszystkich o cierpliwość.

Dołożymy wszelkich starań, by utrudnienia i uciążliwości związane z remontami miejskich dróg były dla mieszkańców Choroszczy jak najmniej odczuwalne – deklaruje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. I dodaje: Wierzę jednak, że kilkumiesięczne poświęcenie i cierpliwość się opłacą – już na przełomie lat 2017/2018 wszyscy przemieszczający po naszej gminie będą korzystać z nowych tras, a mieszkańcy Choroszczy dodatkowo z nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Mieszkańców może zastanawiać jak zostanie rozwiązana kwestia gazyfikacji, która zapowiadana była przez wykonawcę – Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. już na początku 2016 roku (na naszych stronach publikowaliśmy obwieszczenia Starosty Białostockiego o tym, iż 07.01.2016r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę, zaś 04.03.2016r. wydana została decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. pozwolenia na realizację inwestycji). Z przyczyn od Urzędu niezależnych oraz także mimo informowania Spółki o realizacji inwestycji drogowych planowanych przez Gminę, firma, jak dotąd, nie przystąpiła do działań. Nie określa też przybliżonego terminu realizacji prac. Stanowi to pewne utrudnienie w kontekście planowanych prac na terenie miasta, niemniej jednak Urząd nie może czekać – prace remontowe dróg w Choroszczy muszą być przeprowadzone: – Choroszcz i tak za długo czekała na nowe, proste drogi – przyznaje Burmistrz Robert Wardziński. Z powziętych planów nie możemy zrezygnować, ani ich przekładać, jesteśmy bowiem zobligowani harmonogramem ustalonym przez BOF. Zresztą, w 2016 roku już raz przełożyliśmy realizację naszej inwestycji – właśnie ze względu na umożliwienie wykonania w Choroszczy instalacji gazowej. Teraz już, niestety, nie możemy znów przekładać naszych planów. Niemniej jednak, jesteśmy w kontakcie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., którą informujemy o naszych zamierzeniach, aby wspólne prace można było zintegrować. Jesteśmy otwarci na to, aby wraz z nowymi ulicami i siecią wodno-kanalizacyjną powstała też sieć gazowa. Niemniej jednak te prace leżą w gestii Polskiej Spółki Gazownictwa.

Pozostaje nam więc uzbroić się w cierpliwość, ale także cieszyć się z tego, że od lat wymagające remontów szlaki miejskie zostaną nareszcie zmodernizowane.

UM