Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego na wydarzenie edukacyjne Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych.

Warsztat odbywa na temat Włączenia społecznego grup defaworyzowanych (7.1 RPO). Termin: 23.02.2017 r.  Miejsce: Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1, Łomża. Czas trwania: godz. 9.00-16.00.

Warsztat to spotkanie w mniejszej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń
z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie.

Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, które odbędą się po zakończonym warsztacie.

Warsztat poprowadzi Paulina Wolfram – dyplomowana trenerka i działaczka III sektora, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów; członek komisji oceny projektów UM z ramienia III sektora; wieloletnia trenerka i doradczyni Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie, certyfikowana przez Krajowy Ośrodek EFS doradczyni i trenerka w zakresie horyzontalnej polityki równości w projektach UE; trenerka Ministerstwa Rozwoju w projekcie szkoleniowo-informacyjnym dla instytucji umowy partnerstwa perspektywy 20014-2020. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w przygotowaniu i koordynacji projektów, w tym projektów wysokobudżetowych jak również doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie ponadnarodowym.

W razie pytań prosimy o kontakt: rekrutacja@ckngo.pl.

Zgłoszenie na szkolenie przez stronę (po dokonaniu rejestracji): http://ckngo.pl/poll/participate/pr_id/44.

Zgłoszenia można będzie dokonać również w trakcie szkolenia. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Z Program warsztatu można zapoznać się TUTAJ.

info org.