Rekrutacja do KSAP!

Chcesz mieć wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej? Lubisz wyzwania? Chciałbyś odbyć ciekawe staże zawodowe: krajowe i zagraniczne? Zostań słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego! KSAP na zgłoszenia czeka do 10 marca.

Chcesz: mieć wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej, zdobyć pracę, która będzie wyzwaniem, odbyć ciekawe staże zawodowe: krajowe i zagraniczne, zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnej administracji publicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, kontynuować intensywną naukę języków obcych. Nie obawiasz się trudnej i odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej? Weź udział w dwudziestej dziewiątej rekrutacji do KSAP!
Oferujemy: ciekawą pracę w administracji publicznej po ukończeniu KSAP, inspirujący program nauczania – 19 miesięcy, stypendium na czas nauki w KSAP, gwarantowane ubezpieczenie społeczne, zakwaterowanie w Kolegium KSAP. Warunki przystąpienia do egzaminu konkursowego dyplom ukończenia studiów z tytułem magistra lub równorzędnym nieukończone 32 lata znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
Na dokumenty czekamy do 10 marca 2017 r.
Kontakt:
Obsługa Internetowego Systemu Zgłoszeń
Biuro Spraw Personalnych
Tel. +48 22 60 80 128
+48 22 60 80 130
+48 22 60 80 131
W sprawach merytorycznych
Ośrodek Kształcenia Stacjonarnego
Kierownik – tel.: +48 22 60 80 220
+48 22 60 80 217
+48 22 60 80 221
E-mail: rekrutacja@ksap.gov.pl (link sends e-mail)
Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2017 r.

info org.