Tydzień Języka Polskiego w Szkole Podstawowej w Złotorii

W tym roku po raz pierwszy  zorganizowaliśmy w naszej szkole Tydzień Języka Polskiego. Impreza związana była z Dniem Języka Ojczystego, który obchodzony jest 21 lutego. Uczniowie chętnie włączyli się w działania promujące język polski. W poniedziałek 20 lutego odbył się apel będący inauguracją TJP. Wszyscy obejrzeli film, w którym wystąpili uczniowie naszej szkoły. Dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni język ojczysty. Uświadomiły sobie, że dbanie o poprawność językową jest wyrazem kultury osobistej i przejawem patriotyzmu. Kolejne dni upłynęły pod znakiem rywalizacji. Przez cały tydzień uczniowie, biorąc udział w różnych konkursach, zbierali punkty dla swoich klas.  We wtorek odbyły się „Ortograficzne potyczki”. Następnego dnia komisja oceniła prace plastyczne w konkursie „Poznałem go dzięki książce – portret ulubionego bohatera literackiego”. We czwartek uczniowie walczyli o tytuł Mistrza w Konkursie Pięknego Czytania. W piątek odbyło się podsumowanie TJP. Pani Dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców  zwycięzcom indywidualnym oraz statuetkę klasie III, która zdobyła najwięcej punktów we wszystkich konkursach, a tym samym  zaszczytne miano Miłośników Ojczyzny-Polszczyzny.

Wszystkie działania podejmowane w ramach TJP miały na celu zainteresowanie uczniów literaturą oraz  poprawnością i kulturą języka polskiego. Uczniowie chętnie brali udział w konkursach,  a forma międzyklasowego współzawodnictwa  służyła integracji . Mamy nadzieję, że TJP na stałe wpisze się w kalendarz imprez naszej szkoły.

 SP w Złotorii