Edukacja

Światowy Dzień Wody

Dnia 22 marca 2017 roku obchodziliśmy w Zespole Szkół w Choroszczy Światowy Dzień Wody. Jest to święto celebrowane corocznie na całym globie w celu uświadomienia jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
Woda od zawsze była najważniejsza w życiu ludzi. Starożytni czcili ją i modlili się, aby jej nie zabrakło. Greccy filozofowie i uczeni opierali na niej swoje wywody i prawa swych nauk. Jej ilość od zawsze wpływała na ludzkie życie, regulowała gospodarkę, plony i dietę. Teraz, kiedy o wodzie wiemy już prawie wszystko, wydaje się oczywiste, że powinniśmy o nią dbać. Jednak nie zawsze tak jest. Często bez zastanowienia odkręcamy kran podczas mycia zębów, wrzucamy plastikowe butelki do rzek i wpuszczamy chemikalia do zbiorników wodnych. Bez refleksji nad konsekwencjami naszych działań marnujemy wodę, której kiedyś może nam zabraknąć. Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, ile wody jest na świecie, ponieważ najczęściej wystarczy odkręcenie kranu, by mieć do niej dostęp. Tymczasem należy podkreślić, że spośród wszystkich zasobów wodnych na Ziemi 97,5% stanowi woda słona, tylko 2,5% wody to woda słodka. A jedynie 0,6% zasobów to woda, której picie jest możliwe. Według prognoz WWF zasoby te będą się kurczyły wraz ze zwiększaniem się liczebności mieszkańców Ziemi, zmianami klimatycznymi, klęskami żywiołowymi i rozwojem industrializacji.
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych już 25 lat temu dostrzegło te problemy. Ustanowiło 22 marca Światowym Dniem Wody, aby zwrócić naszą uwagę i uwrażliwić na sytuację wody.
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Choroszczy aktywnie włączyli się w obchody tego święta. Zostało ono poprzedzone akcją informacyjną. W różnych miejscach naszej szkoły zostały wywieszone najważniejsze informacje i ciekawostki na temat wody, rzek, jezior, mórz oraz oceanów. Natomiast 22 marca odbyły się warsztaty pod hasłem „Woda jako prawo człowieka” przeprowadzone przez panie Barbarę Jokę i Ewę Zalewską w oparciu o materiały Polskiej Akcji Humanitarnej. Wzięli w nich udział uczniowie z klas szóstych szkoły podstawowej oraz przedstawiciele klas pierwszych i drugich gimnazjum. Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z ideą „woda jest prawem człowieka” poprzez wskazanie znaczenia wody w życiu każdego człowieka na świecie, ukazanie ograniczonych zasobów wody na Ziemi, problemu z dostępem do niej ludzi w różnych miejscach świata oraz konsekwencji braku dostępu do wody, która warunkuje zarówno przeżycie jak i godne życie.
Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia historii i idei Światowego Dnia Wody oraz omówienia celów zajęć. Następnie nastąpiła chwila refleksji nad niekwestionowaną potrzebą dostępu do wody każdego z nas. Wszyscy uczestnicy podali swoje przemyślenia na temat tego do czego niezbędna jest im ta życiodajna substancja.
W dalszej części warsztatów młodzież zastanawiała się ile wody jest na Ziemi oraz ile jej wykorzystujemy podczas wykonywania codziennych czynności. Dużym zaskoczeniem dla uczestników zajęć była informacja, że Polak zużywa przeciętnie w ciągu doby około 160 litrów wody. Następnie tę wielkość uczniowie porównywali z danymi na temat średniej ilości wody wykorzystywanej przez mieszkańców innych krajów między innymi: Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii, Włoch, Meksyku, Filipin, Chin, Kenii, Bangladeszu, Peru, Etiopii, Ruandy, Afganistanu. Po krótkiej dyskusji młodzież stwierdziła, że różnice w ilości zużywania wody w różnych państwach wynikają z jej nierównomiernego rozmieszczenia na świecie. Występują przecież na naszym globie tereny, gdzie woda jest dostępna cały czas bez ograniczeń, ale są także rejony, na których ta życiodajna substancja znajduje się głęboko pod ziemią, a w jeszcze innych występuje pod dostatkiem jedynie w porach deszczowych. Zanieczyszczenie środowiska, zmiany klimatu i wiążące się z nimi katastrofy naturalne takie jak powodzie czy susze również przyczyniają się do tego, że ludzie mają do dyspozycji ograniczoną jej ilość, a dostęp do niej wymaga wysiłku takiego jak na przykład kilkukilometrowe wędrówki po wodę. Konflikty zbrojne, konieczność płacenia za wodę znacznych kwot, brak pieniędzy na budowę infrastruktury wodnej czyli wodociągów, kanalizacji, studni, odwodnienia to kolejne przyczyny, które sprawiają, że w wielu miejscach na świecie ludzie mają ograniczony dostęp do wody.
Następnie młodzież, pracując w grupach, wcieliła się w członków rodzin mieszkających w Sudanie Południowym, Somalii oraz Afganistanie. Na podstawie otrzymanych materiałów przygotowała i przedstawiła informacje, z jakimi problemami dotyczącymi wody i dostępu do niej muszą borykać się ludzie tam mieszkający. Po prezentacji wyników prac grupowych pojawiła się wiadomość, że w miejscowościach, w których mieszkały rodziny wyschły studnie i trzeba wędrować do sąsiednich osad po wodę do codziennego użytku. Stało się to przyczyną rozegrania wyścigu z wiadrami z wodą. Niekwestionowanym zwycięzcą okazała się Angelika – przedstawicielka rodziny z Afganistanu. Wszyscy uczestnicy wyścigu jednogłośnie stwierdzili, że wyprawa po wodę jest ciężkim zadaniem i zdecydowanie wolą chodzić do szkoły, uczyć się i odrabiać lekcje niż wyprawiać się i stać w wielogodzinnych kolejkach po wodę oraz nosić ciężkie naczynia z jej zawartością, jak to muszą robić ich rówieśnicy w wielu miejscach na świecie.
W dalszej części warsztatów młodzież zastanawiała się czy wodę można czymkolwiek zastąpić. Czy od wody zależy życie każdej istoty ludzkiej na świecie? Czy każda osoba ma prawo do życia? Czy każdy człowiek ma prawo do godnego życia? W wyniku wspólnych przemyśleń i dyskusji uczestnicy warsztatów doszli do wniosku, że woda warunkuje życie wszystkich istot i nie da się jej niczym zastąpić. Jest potrzebna każdemu człowiekowi nie tylko do tego, by przeżyć, ale także by żyć godnie to znaczy móc się umyć, ugotować, posprzątać czy wykonać wiele podstawowych czynności. Nie ma tu znaczenia płeć, wiek, kolor skóry, wyznawana religia, miejsce, w którym się mieszka – każda istota ludzka potrzebuje wody, by żyć. Wszyscy uczniowie zgodzili się z tym, że woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić i cenić, by nie pojawił się dzień, w którym z kranu nie popłynie woda.
Prawo do życia jest prawem każdego człowieka. Życie jest uzależnione od wody dlatego też wodę uznano za prawo człowieka. 28 czerwca 2010 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, w której ustanowiono dostęp do czystej wody i sanitariatów prawem człowieka.
Tematyka i forma warsztatów bardzo spodobały się uczestnikom, którzy aktywnie i z dużym zaangażowaniem rozwiązywali wyznaczone zadania. Zajęcia poszerzyły wiedzę uczniów na temat wody, ale przede wszystkim uświadomiły im, jak wielką wagę należy przywiązywać do oszczędzania jej zasobów.
W naszej szkole odbył się jeszcze konkurs pod hasłem ,,Woda źródłem życia”, którego głównymi celami było podniesienie świadomości młodzieży na temat roli wody w życiu każdego człowieka, promocja odpowiedzialnego korzystania z jej zasobów, a także kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych. Wzięło w nim udział 19 uczniów z klas I – III gimnazjum. Quiz miał formę testu jednokrotnego wyboru. Zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na 20 zadań. Pytania dotyczyły zasobów wodnych świata, znaczenia wody w życiu człowieka, racjonalnego korzystania z niej, dostępu do urządzeń sanitarnych w różnych zakątkach świata. Uczniowie musieli jeszcze wykazać się znajomością największych rzek, jezior, cieśnin morskich oraz rozmieszczenia mórz i zatok na świecie. Laureatkami konkursu ,,Woda źródłem życia” zostały:
1. Elżbieta Krysiewicz z klasy II c,
2. Patrycja Chudzińska z klasy I b
3. Dominika Jacejko z klasy I b
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Joka i Ewa Zalewska