Odbiór odpadów wielkogabarytowych w gminie Choroszcz

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że, zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, już w kwietniu mieszkańcy posesji z zabudową jednorodzinną będą mogli pozostawić przy swoich nieruchomościach odpady wielkogabarytowe, w tym meble oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Odbiór tych nieczystości w gminie Choroszcz nastąpi w dniach 3-14 kwietnia br.

Przypominamy, że Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gminie Choroszcz na 2017 rok przewiduje przyjęcie odpadów wielkogabarytowych dwa razy do roku: w kwietniu oraz w grudniu. Przy czym konkretne dni ustalane są odrębnie dla miejscowości. Przed wystawieniem odpadów prosimy więc mieszkańców, aby sprawdzić w Harmonogramie daty przewidziane do odbioru odpadów dla danej miejscowości. Harmonogram dostępny jest TUTAJ.

Przypominamy również, aby odpady przeznaczone do odbioru wystawiać przed posesję NA DZIEŃ PRZED PLANOWANYM ODBIOREM. Odbiory odpadów będą dokonywane od 6.00 rano. Ważne jest też, aby właściciel nieruchomości, na kilka dni przed odbiorem odpadów wielkogabarytowych ze swojej posesji zgłosił ten fakt do Urzędu Miejskiego w Choroszczy – pok. nr 7 lub pod nr tel.: 85 713 22 09.

Ważne: z posesji nie będą zabierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla samochodu firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów, oraz odpady wystawione już po przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.

Zbiórką NIE SĄ OBJĘTE odpady: powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także z działalności rolniczej (np. opony od ciągników i maszyn rolniczych, części do maszyn i urządzeń rolniczych).

UM