Projekt „Młody i aktywny” – może to oferta dla Ciebie?

Projekt „Młody i aktywny” to oferta przedstawiana przez firmę T-Matic ComputerPlus. Propozycja dotyczy wsparcia, które dostosowane jest do indywidualnych potrzeb uczestników – osób w wieku w wieku 15-29 lat, niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, biernych zawodowo, nieuczących się i nieszkolących się. Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2017-31.08.2018.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, obejmujące:
– Identyfikację Potrzeb Uczestników Projektu, w tym: Analizę Predyspozycji Zawodowych, a także opracowanie Indywidualnego Planu Działania
– Poradnictwo zawodowe grupowe
– Szkolenia zawodowe, do wyboru: spawacz metodą TIG, komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD, komputerowe wspomaganie prac biurowych;
– staż zawodowy (3 miesiące).
W ramach projektu wszystkim Uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje, ciepły posiłek i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdów, dodatki szkoleniowe, badania lekarskie, płatne staże zawodowe.  Projekt „Młody i aktywny” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy. Koordynatorem projektu jest Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka, tel. 602 476 601.

Młody i aktywny_projekt