Kino z Akcją Katolicką

W niedzielę 26 marca po raz drugi w tym roku odbyła się projekcja filmowa będąca owocem współpracy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Tym razem choroszczańscy miłośnicy kina mogli zobaczyć “Cristiadę” w reż. Deana Wrighta. Wprowadzenie do filmu wygłosił diakon Jacek. Kolejne dzieło filmowe o tematyce religijnej zostanie wyświetlone w maju, szczegóły już wkrótce.

WJC, fot.: cristiada.pl