Olimpijka Przedszkolaków w Zespole Szkół w Choroszczy

Dnia 19 kwietnia 2017 roku dzieci pięcio- i sześcioletnie z grupy przedszkolnej Tygryski z Przedszkola Samorządowego w Choroszczy oraz uczniowie klas zerowych ze Szkoły Podstawowej w Choroszczy wzięli udział w „Olimpijce Przedszkolaków”, która odbyła się na sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Choroszczy.

Sportowe spotkanie okazało się doskonałą okazją poznania nowych kolegów i koleżanek, a także miało na celu:
– propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,
– rozwijanie sprawności fizycznej,
– tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
– poznanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
– rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki i zwycięstwa.
Dzieci, podzielone na sześć drużyn wzięły udział w następujących konkurencjach: „Rzuć woreczek – przynieś woreczek”, „Tocz piłkę do mety”, „Po wąskiej dróżce, czyli stopa za stopą”, „Kelnerzy”, „Skoki zająca”, „Biegi z zadaniami”.
Olimpijka Przedszkolaków odbyła się w atmosferze zdrowej rywalizacji. Mali sportowcy przestrzegali zasad fair – play. Zaangażowanie uczestników zostało docenione. Wszystkie dzieci, bez względu na wynik otrzymały słodki upominek, a przedstawiciele poszczególnych grup odebrali pamiątkowe dyplomy.

Grażyna Kopaczewska, Jolanta Dworakowska – Dojlida, Mariusz Dzienis,
Anna Krzywicka, Dorota Petelska