Pomoc żywnościowa w gminie Choroszcz – dodatkowa transza majowa

Już po raz kolejny w Choroszczy będzie udzielana żywnościowa pomoc osobom potrzebującym. Z oferty, w ramach programu FEAD PO PŻ 2014-2020 korzysta 146 rodzin. W kończącym cały program rozdaniu pomoc otrzymają 43 rodziny co przekłada się na 112 osób.

Transza majowa jest specyficzna z tego względu, iż żywność otrzymają rodziny, które nie były beneficjentami ww. programu od początku obecnego rozdania tj. od sierpnia 2016 r., a zostały włączone do niego w późniejszym czasie.

Przypominamy, iż Gmina Chroszcz, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy oraz Stowarzyszaniem Forum Inicjatyw Gminnych ponownie
w 2017 roku przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogramu 2016.

Cieszymy się, że naszym mieszkańcom możemy zaoferować pomoc, tym bardziej więc zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Po pomoc żywnościową należy zgłaszać się w dn. 09.05-10.05.2017 r., do remizy OSP Choroszcz (ul. Dominikańska 22) w godz. 09.00-15.00. Należy ze sobą zabrać dowód osobisty.

Jest to pomoc świadczona w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który był już realizowany w gminie Choroszcz w 2016 r. Obecna realizacja dostaw artykułów spożywczych odbywa się będzie w okresie: sierpień 2016 r. – kwiecień 2017 r.

Pomoc-żywnościowa