Komunikaty

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!
W imieniu własnym oraz całej Społeczności Gminy Choroszcz, składam Państwu serdeczne podziękowania za nieustającą gotowość do czynienia dobra: do niesienia pomocy na rzecz dbania o bezpieczeństwo nasze i naszych Rodzin, ochrony mienia, zdrowia oraz wartości najwyższej, jaką jest życie. O Waszej obecności i poświęceniu pamiętamy za każdym razem, gdy niesiecie pomoc i jesteście pierwsi w miejscu zdarzenia, niemniej dziś – w dniu Waszego święta: Święta Strażaka, szczególnie chcemy zauważyć Wasz wysiłek, ponadprzeciętną odwagę i zaangażowanie, jakimi kierujecie się w swoim ochotniczym działaniu. Serdecznie dziękuję Wam oraz Waszym Rodzinom za codzienną gotowość  do wyjątkowej ofiarności: za oddanie i poświęcenie w kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności, które owocują rzetelną, kompetentną, w pełni profesjonalną pracą.
Szanowne Druhny i Druhowie, Strażacy-Ochotnicy! Niech Patron – Św. Florian zawsze trzyma nad Wami swą pieczę, by wszelkie interwencje, w których uczestniczycie, były udane i bezpieczne.

Robert Wardziński

Burmistrz Choroszczy