Patriotyczne Rytmy – koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

3 maja 2017 roku, w Święto Konstytucji w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbył się koncert zespołu Rytmy Czasu pod dyrekcją pana Jerzego Tomzika, zespołu który na co dzień działa i ma próby w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu. Aula Centrum wypełniła się niemal po brzegi. Na początku został odśpiewany Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Zespół Rytmy Czasu zaprezentował repertuar patriotyczny, wykonał pieśni i piosenki z okresu I i II wojny światowej, również z czasów solidarnościowych oraz współczesne. Cały występ wzbudził wiele emocji i wzruszeń. Słuchacze bardzo ciepło przyjęli zespół złożony z młodych ludzi, czasem dołączając do śpiewania. Między piosenkami pan Tomzik odczytywał poezję polskich autorów.Ten sam program zespół prezntował już w Wilnie podczas koncertu w Domu Polskim. Na zakończenie Dyrektor Centrum Kultury Przemysław Waczyński wręczył kwiaty panu Jerzemu i serdecznie podziękował młodym artystom oraz choroszczańskiej publiczności, która tak licznie stawiła się w Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

AK/M-GCKiS