Podlaski Pomost Kultury może być także w Choroszczy

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z pracownikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu gminy Choroszcz brał udział w spotkaniu inaugurującym drugi rok działania projektu Podlaskiego Pomostu Kultury, który jest finansowany z programu Bardzo Młoda Kultura. Celem projektu jest utworzenie sieci pomiędzy instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz szkołami z województwa podlaskiego.

W ramach programu odbywa się szereg spotkań, szkoleń dla animatorów kultury i nauczycieli oraz konkursy grantowe. A wszystko po to, by wzmocnić ofertę edukacji kulturowej dostępnej dla podlaskiej młodzieży. Podczas spotkania inauguracyjnego dyskutowano o finansowaniu kultury w samorządach lokalnych. Pierwsza część prowadzona przez prof. dr hab. Darie Ilczuk z Uniwersytetu Humanistycznego Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej poświęcona była zagadnieniom związanym z finansowaniem kultury i inwestowaniem w kulturę oraz o tym jakie niesie to korzyści dla gospodarki. W drugiej części spotkania była mowa o konkursie grantowym skierowanym do animatorów kultury i nauczycieli. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku.

Na działania można otrzymać od 6 do 12 tysięcy złotych. Wystarczy zawiązać partnerstwo oraz złożyć wniosek na działania. Zwycięzcy wyłonieni przez komisje będą mogli realizować swoje przedsięwzięcia od lipca do drugiej połowy października. Działania nie wymagają wkładu własnego, co znaczy że są dotowane w 100 procentach.

Operatorem regionalnym programu Bardzo Młoda Kultura jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, który jest koordynatorem Podlaskiego Pomostu Kultury.

Więcej informacji o programie: pomost.woak.bialystok.pl

Dyrektor i pracownicy M-GCKiS zapraszają osoby, które maja pomysły na działania, które można zrealizować w ramach programu Podlaski Pomost Kultury. Z mila chęcią nawiążemy współpracę w celu poszerzenia działań kulturalnych na terenie naszej gminy.

M-GCKiS

zdjęcia: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury