Historia

Choroszczanie w Gibach

16 lipca br. w Gibach odbyły się obchody 72. rocznicy Obławy Augustowskiej – największej sowieckiej zbrodni popełnionej na Polakach po II wojnie światowej. W wyniku akcji pacyfikacyjnej od 10 do 25 lipca 1945 r. zatrzymano ponad 7 tysięcy osób. Operację przeprowadziły regularne oddziały Armii Czerwonej: 50. Armia z 3. Frontu Białoruskiego i dwie dywizje strzeleckie 48. Armii (tj. 73 i 102), 385. Pułk 62. Dywizji Strzeleckiej Wojsk Wewnętrznych NKWD. Były one osłaniane i wspomagane przez funkcjonariuszy UB z Augustowa i Suwałk oraz dwie kompanie Praskiego Pułku Piechoty. Część aresztowanych po przesłuchaniach zwolniono i powrócili oni do swoich domów. Nie są znane losy około 2 tysięcy osób. W Gibach przy 10-metrowym krzyżu na kamiennych tablicach są wyryte nazwiska 592 zaginionych a kilka dni temu przy symbolicznych kamieniach stanęło 266 dębowych krzyży. W tegorocznych obchodach udział wzięli przedstawiciele najwyższych władz państwowych (ministrowie Andrzej Dera i Jarosław Zieliński), samorządowych, Wojska Polskiego, służb mundurowych, poczty sztandarowe, młodzież szkolna i licznie przybyli mieszkańcy tych ziem. Odbyła się dekoracja zasłużonych osób Krzyżami Orderu Krzyża Niepodległości. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. biskup Romuald Kamiński, sufragan ełcki. Po licznych wystąpieniach zaproszonych gości został odczytany Apel Poległych i została oddana Salwa Honorowa przez żołnierzy 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie odbyło się uroczyste złożenie wieńców, wiązanek kwiatów oraz zapalono znicze. W Miejscu Pamięci Narodowej w Gibach hołd oddali również członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy.

Fot: Szymon Paczyński