Objazd w Klepaczach jeszcze potrwa

Informujemy, że objazd ulicą Spokojną w Klepaczach zostaje przedłużony do dn. 20.08.2017. Zmiana organizacji ruchu i utrudnienia w ruchu związane są z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 1549B i 1550B oraz drogi gminnej nr 6266B w miejscowości Klepacze.

Decyzja o wydłużeniu okresu obowiązywania objazdu wynika z konieczności wykonania przez Przedsiębiorstwo Drogowe „SOKOLIK” Zbigniew Sokolik dodatkowych prac na modernizowanym odcinku, a także związana jest z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Za utrudnienia mieszkańców serdecznie przepraszamy. Prosimy  o zachowanie szczególnej ostrożności na modernizowanym odcinku drogi.

Urząd Miejski w Choroszczy