Spotkanie w sprawie ASF 28 lipca

Mając na uwadze szczególną sytuację w jakiej znaleźli się producenci trzody chlewnej z obszarów objętych strefami i restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń, zaniepokojeni kolejnymi ogniskami choroby oraz zdeterminowani by wspólnymi siłami wspierać rolników i zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, Zarząd Województwa serdecznie zaprasza na spotkanie z producentami trzody chlewnej w dniu 28 lipca br. o godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego Lsala nr 115.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska, Wojewoda Podlaski, samorządowcy, przedstawiciele Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Dyrektorzy Parków Narodowych, Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego oraz przedstawiciele związków i stowarzyszeń zrzeszających hodowców trzody chlewnej.

Przekazane podczas konferencji informacje przedstawione będą szerokiemu gronu odbiorców z terenu województwa podlaskiego. W trakcie spotkania przewidujemy otwartą dyskusję z uczestnikami, w czasie której poruszane będą problemy nurtujące podlaskich hodowców. Szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić tematyce bioasekuracji w gospodarstwach.

Nadmieniam, że potrzeba pilnego spotkania podyktowana jest pojawianiem się nowych ognisk wirusa oraz zbliżającym się terminem wzmożonych prac polowych.

Urząd Marszałkowski