Miasto i Gmina

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Choroszcz z kolejnym wsparciem

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński jako przedstawiciel gminy Choroszcz spotkał się z przedstawicielem Zarządu Województwa Podlaskiego – wicemarszałkiem Stefanem Krajewskim w związku z otrzymaniem dotacji przyznanej gminie Choroszcz na realizację kolejnej inwestycji usprawniającej gospodarkę wodno-ściekową w gminie.

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Choroszcz” – ponieważ tak brzmi złożone do konkursu zadanie – ma na celu wzmocnienie lokalnego rozwoju gminy Choroszcz, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Całkowity koszt planowanej modernizacji opiewa na kwotę ponad 4,6 mln zł, wysokość dotacji to niemal 2 ml zł. Za te kwotę ZECWiK w Choroszczy chce przebudować stacje uzdatniania wody w Rogowie i w Złotorii, a także zbudować sieć kanalizacji sanitarnej w Porosłach w trzech ulicach: Sadowej, Skrajnej i Rezydenckiej. Ogółem zostanie zbudowanych 1,7 km sieci.

„To kolejne zmiany, jakie planujemy w naszej gminie – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Cieszę się, że po latach, już niedługo nasi mieszkańcy odczują pozytywne zmiany. Zmiany potrzebne, ponieważ dotyczące jakości wody, co przekłada się na jakość codziennego życia i funkcjonowania. Ponadto zmiany gruntowne – nasz projekt opiewa bowiem na jedną z najwyższych kwot pośród zgłoszonych, co świadczy o zakresie naszego przedsięwzięcia, a także o konieczności kompleksowego uzdrowienia gospodarki wodno-ściekowej w gminie Choroszcz.”

Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej ma osiągnąć swój cel ostatecznie w listopadzie 2018 roku, ale pozytywne zmiany mieszkańcy odczują już w bieżącym roku, ponieważ do końca 2017 roku ma być zbudowana kanalizacja w wymienionych ulicach w Porosłach.

Operacja pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Choroszcz” dotowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nie jest to jednak jedyna dotacja zewnętrzna, jaką Gminie Choroszcz udało się pozyskać na rozwój gospodarki wodno-ściekowej. Na początku kwietnia gmina otrzymała dofinansowanie dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowany koszt inwestycji to niemal 28,6 mln zł; wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 19,3 mln zł.