EdukacjaKomunikatyMiasto i Gmina

Komunikat w sprawie Szkolnych Stypendiów Socjalnych

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2017/2018 będą dostępne w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29 oraz na stronie internetowej www.choroszcz.pl od dnia 01 września 2017r.

Do podstawowych warunków ubiegania się o przyznanie stypendium należą m.in.:
– zamieszkanie na terenie gminy Choroszcz,
– dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczający 514 zł (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku), świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski można składać na dzieci uczące się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej), gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych (technikach, liceach, szkołach zawodowych) i policealnych. Stypendium nie przysługuje na dzieci uczęszczające do zerówki (sześciolatki i młodsze).

WAŻNE! Dopuszcza się realizację faktur z miesiąca sierpnia poprzedzającego dany rok szkolny.

Termin składania wniosków – 15 września 2017 r.

CUW