XXVIII Sesja Rady Miejskiej

 W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00 w auli Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad Sesji.

3.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Niewodnica Kościelna – Czaplino nr 1543B na odcinku przejścia przez miejscowość Czaplino.

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Choroszcz.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie m. Choroszcz.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Porosły.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Klepaczach.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Krupnikach.

11.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

12.  Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

13.  Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

14.  Interpelacje i wnioski radnych.

15.  Zapytania i wolne wnioski.

16.  Zakończenie obrad Sesji.

UM