Bezpieczna droga do szkoły

Na terenie Zespołu Szkół w Choroszczy prowadzone są działania sprzyjające poprawie bezpieczeństwa  i zdrowia  uczniów. We wrześniu, już po raz szósty, podjęta została akcja pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Każdego roku  przypominamy  uczniom jak bezpiecznie poruszać się po drogach.

W dniu 12 września w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty udzielania  pierwszej pomocy. Szkolenie I Ty możesz udzielić pierwszej pomocy” przeprowadziła  p. Barbara Joka.  Podczas  warsztatów uczniowie zostali przygotowani do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, czyli do momentu przyjazdu lekarza. Szkolenie dzieci i młodzieży obejmowało poznanie wszystkich etapów takiej pomocy czyli: bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, ocena stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych, wołanie o pomoc, wzywanie pomocy. Następnie uczniowie ćwiczyli treść wezwania i pozycję boczną bezpieczną (ustaloną). Najbardziej emocjonujące i ciekawe były wdechy ratownicze, uciski klatki piersiowej na fantomie. Utrwalone zostały numery telefonów komórkowych, z których można wezwać pomoc w razie zaistnienia niebezpieczeństwa zagrożenia zdrowia lub życia.

Wielu naszych uczniów do szkoły dojeżdża  na rowerach zwłaszcza w ciepłej porze roku. Na zajęciach w świetlicy szkolnej uczniowie poznali  zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Nauczyciele  zwracali uwagę, że należy zadbać o światła, aby być dobrze widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza po zmroku. Bardzo ważne jest sprawne oświetlenie, światełka i kamizelka odblaskowa. Głowę rowerzysty powinien ochraniać kask. Dzieci zostały uczulone na sygnalizowanie manewrów, na niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem rozmów przez telefon komórkowy oraz słuchanie muzyki przez zestaw słuchawkowy. W ruchu drogowym można napotkać liczne zagrożenia, dlatego wszystkich bez wyjątku obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Tekst: Barbara Joka, Piotr Smalak, Anna Kozłowska
Fot: Gabriela Wardzińska