Wojsko Polskie zaprasza w swoje szeregi

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku zaprasza wszystkich chętnych do służby w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej. Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego, posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku, czyli w powiecie sokólskim, monieckim, białostockim oraz w mieście Białystok, proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Szkolenie podstawowe, w wymiarze 16 dni, odbędzie się w dniach 14-29 października br.
Szkolenie programowe realizowane będzie minimum w dwa dni wolne od pracy w miesiącu.

WKU w Białymstoku przyjmuje również wnioski ŻOŁNIERZY REZERWY o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej z terminem rozpoczęcia 22 października br. Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym) i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku, czyli w powiecie sokólskim, monieckim, białostockim oraz w mieście Białystok, proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Terminarz pełnienia służby rotacyjnie:
– szkolenie wyrównawcze w wymiarze 8 dni będzie trwało w dn. 22-29 października br.;
– szkolenie programowe realizowane będzie minimum w dwa dni wolne od pracy w miesiącu.

Kontakt:
– WKU w Białymstoku, tel.: 261 398 821, 261 398 260, 261 398 220, e-mail: wkubialystok@ron.mil.pl;
– 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej, tel.: 261 398 691.