Nowy sprzęt w OSP Pańki

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Powiatu Białostockiego i Gminy Choroszcz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pańkach, była możliwość zakupu szeregu narzędzi i sprzętu potrzebnego do pełnienia służby w gminnej jednostce straży pożarnej. Otrzymane środki pozwoliły przede wszystkim na zakup drabiny przenośnej ratowniczej, wysuwanej, dwuprzęsłowej, trzyosobowej z obowiązkowymi drążkami podporowymi, z dodatkowym hamulcem liny podnoszącej ZS-2100/3H, która zapewni większe możliwości działania podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.

Kwoty finansowania przedsięwzięcia, to:

– dotacja Powiatu Białostockiego – 1775zł,

– dotacja Gminy Choroszcz – 1775zł,

– dotacja z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku – 1800zł,

– środki własne OSP w Pańkach – 50zł.

Gmina Choroszcz również dofinansowała zakup środków ochrony indywidualnej na potrzeby OSP w Pańkach, które w znacznym stopniu zapewnią bezpieczeństwo ratowników podczas działań. Kwota przedsięwzięcia to 1960zł, z czego 1090zł – to środki gminy, 820zł – środki z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Białymstoku oraz 50zł – środki własne OSP w Pańkach. Fundusze te wystarczyły na zakup:

– hełmu strażackiego Wulkan Calisia typ CV – 2 szt.;

– rękawic specjalnych PATRON – 2 szt.;

– kominiarki strażackiej 4 – 2 szt.

Serdecznie dziękujemy za otrzymane dotacje. Jesteśmy przekonani, że wydatkowane pieniądze posłużą w jeszcze lepszym, sprawniejszym i bezpiecznym dbaniu o życie i mienie naszej społeczności gminy Choroszcz.

info UM

herb-powiatu białostockiego