XXIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

29 września w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy o godz. 14.30 odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz.
5.  Zapytania i wolne wnioski.
6.  Zamknięcie obrad.

Tradycyjnie transmisję na żywo z obrad sesji przeprowadzi Twoja Telewizja Regionalna dostępna w telewizji kablowej TVK-net Chamerlińscy.