Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji – dofinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przystąpił do realizacji 3 części Programu Priorytetowego SYSTEM i rozszerza ofertę o dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

Wsparciem finansowym objęte będzie zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Termin naboru wniosków został wydłużony do 30.11.2015r.

W ramach programu finansowane będzie:

– wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej,

– wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi obsługujących od 50 do 1000 RLM   dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie,

– wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

– jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne – w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

– osoby fizyczne.

Forma i poziom dofinansowania:

– do 100% kosztów kwalifikowanych, z czego: dotacja – 20% i pożyczka – 80%,

– oprocentowanie pożyczki stałe – 3%,

– okres kredytowania – do 7 lat,

– pożyczka nie podlega umorzeniu.

Termin naborów wniosków: od 05.08.2015 r. do 30.11.2015 r.
Wypełnione Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do siedziby WFOŚiGW Białymstoku, ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok pok. 301 w godz. 7.30-15.30.

Osoby do kontaktu w sprawie Programu SYSTEM:
Obsługa osób prawnych:
Wiesława Sokołowska (85) 749 94 83 wsokolowska@wfosigw.bialystok.pl
Karolina Płońska (85) 749–94–82 kplonska@wfosigw.bialystok.pl

Obsługa osób fizycznych:
Joanna Miluska (85) 749 94 89 jmiluska@wfosigw.bialystok.pl
Łukasz Nowowiejski (85) 749 94 80 lnowowiejski@wfosigw.bialystok.pl

Więcej informacji na temat dofinansowania oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: www.wfosigw.bialystok.pl/program-system.html

WFOŚiGW_przylacza_600pxl